A gerendási Általános Iskola épületének energetikai felújítása – TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070

A gerendási Általános Iskola épületének energetikai felújítása

Gerendás  Község  Önkormányzata  2019  áprilisában a TOP-3.2.1-16  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási  intenzitású,  vissza  nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt támogatás összege: 47.452.183,- Ft.


Projekt címe: A gerendási Általános Iskola épületének energetikai felújítása
Projekt azonosítószáma:
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00070

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A felújítás keretében a hőleadói oldal teljes körű korszerűsítése valósul meg, melynek révén hatékonyabb fűtési rendszer kerül kialakításra az épületben. A villamosenergia felhasználás mértékének csökkentésére egy 12 kW-os, 48 db-ból álló napelemes rendszer kerül felhelyezésre az épület tetejére, melynek a teljesítménye 12110 kWh/év. Emellett sor kerül a meglévő világítási rendszernek egy új, energiatakarékos világítótestekből álló rendszerre történő cseréjére. A projektben tervezett projektarányos akadálymentesítés, melynek keretében akadálymentes mellékhelyiség és feljáró készül.

A megvalósítás helyszíne: 5925 Gerendás, Fürdő u. 14.
A projekt megvalósításának időtartama: 2019.03.31 – 2020.02.28.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.