Önkormányzat Hivatala

Megnevezés: Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatala Gerendási Kirendeltsége
Cím:                  5925 Gerendás, Petőfi utca 2.

Krajcsóné Tóth Ágnes

 • Jegyző

dr. Kovács Edina

 • Aljegyző
  segélyek, támogatások ügyintézése
  hagyatéki ügyek

Fukszné Mezei Márta

 • Pénzügyi főelőadó, anyakönyvvezető
  költségvetés tervezés, közmunka ügyintézés
  számlázás, pénztári ki- és befizetések
  anyakönyvi kivonatok kiadása
  népesség nyilvántartás

Dudaszegné Csepregi Gyöngyi

 • Pénzügyi főelőadó
  költségvetési beszámolók és jelentések
  belső pénzügyi szabályok vezetése
  könyvelés, statisztikai adatszolgáltatás

Tóthné Csatlós Mónika

 • Adóügyi főelőadó
  gépjármű teljesítményadó ügyek
  iparűzési adó ügyek, adóigazolások
  földbérlet, adás- vétel kifüggesztése
  üzlet működési engedélyek, telepengedélyek

Varga István