Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban

EFOP-1.5.2-16-2017-00033

Főkedvezményezett (konzorciumvezető):
Gerendás Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:
Csorvás Város Önkormányzata
Telekgerendás Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Csabaszabadi Község Önkormányzata

Támogatási összeg: 248.493.641 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás időtartama: 2018.04.01 – 2020.03.31 (24 hónap)

Az 5 fős konzorcium az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt megvalósításával célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A projekt fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex – a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló – kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok keretében megvalósul a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv kidolgozása és nyomonkövetése, illetve szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célozva a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésben vehetnek részt. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szolgáltatás-csomagok kerülnek kialakításra, támogatva

 • a célcsoport kompetenciáinak fejlesztését, ezáltal munkaerőpiaci pozíciójának javítását,
 • a potenciális munkáltatók szemléletformálását,
 • az egészségtudatosság fejlesztését,
 • a rendszeres, életvitelszerű testmozgás elterjedését.

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, azon belül is a fiatalok közösségépítése a projekt egyik kiemelt célterülete. A vidék megtartó képességének fejlesztése érdekében a célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok valósulnak meg.

A projekt elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt főbb számszerűsíthető eredményei:

 • Összesen legalább 905 fő célcsoport-tag bevonása;
 • Helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatás enyhítése 10 fő továbbképzése által;
 • 200 db egyéni fejlesztési terv;
 • 150 fő, aki részt vesz az egyéni mentorálásban;
 • 500 fő, aki az egészségmegtartással programelemben részt vesz;
 • 5 db a célcsoport helyben maradását ösztönző program;
 • 5 db a fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatás/program.