A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása – TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071

A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása

Gerendás  Község  Önkormányzata  2019  áprilisában a TOP-3.2.1-16  Önkormányzati épületek  energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási  intenzitású,  vissza  nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt támogatás összege: 16.562.241,- Ft.


Projekt címe: A gerendási Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása
Projekt azonosítószáma:
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00071

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A felújítás keretében egy faelgázosító kazán telepítése tervezett, továbbá a hőleadói oldal teljes körű korszerűsítése valósul meg. A fűtéskorszerűsítés mellett az épület villamosenergia igényének kielégítésére telepítésre kerül egy 5 kW-os napelemes rendszer is, mely 20 db monokristályos napelem modulból áll. Emellett sor kerül a meglévő világítási rendszernek egy új, energiatakarékos világítótestekből álló rendszerre történő cseréjére. A projekt keretében mozgáskorlátozott feljáró és mellékhelyiség kialakításával megtörténik a projektarányos akadálymentesítés is.

A megvalósítás helyszíne: 5925 Gerendás, Petőfi u. 2.
A projekt megvalósításának időtartama: 2019.03.31 – 2020.02.28.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.