Testület tagjai

Priskin Jánosné – elnök
Kiss Rudolfné – elnökhelyettes