Testület tagjai

Priskin Jánosné – elnök
Zahorán Erika Judit – elnökhelyettes
Barta József – képviselő