A gerendási Művelődési ház épületének energetikai felújítása – TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072

A gerendási Művelődési ház épületének energetikai felújítása

Gerendás  Község Önkormányzata 2019  áprilisában a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási  intenzitású, vissza  nem térítendő támogatásban részesült.

A megítélt támogatás összege: 54.680.771,- Ft.

Projekt címe: A gerendási Művelődési ház épületének energetikai felújítása
Projekt azonosítószáma:
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00072

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése.

A felújítás keretében sor kerül a jelenlegi fűtési rendszer átalakítására, mellyel hatékonyabb tüzelőanyag felhasználással oldható meg az épület fűtése. Ezen felül a villamosenergia igény fedezésére egy 10 kW-os napelemes rendszer is felszerelésre kerül az épület tetejére. Emellett sor kerül a meglévő világítási rendszernek egy új, energiatakarékos világítótestekből álló rendszerre történő cseréjére. Megtörténik továbbá a projektben elvárt projektarányos akadálymentesítés is, melynek keretében egy mozgássérült mellékhelység, valamint egy feljáró kerül kialakításra.

A megvalósítás helyszíne: 5925 Gerendás, Kossuth u. 22.
A projekt megvalósításának időtartama: 2019.03.31 – 2020.02.28.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.